Batteribank

Batteribanken är tillverkad av Chloride i Storbritannien, och består av 24 våtsyra celler @ 2 Volt, vilket ger 48Volt. Detta motsvarar ungefär 22 kilowattimmar vid 50% urladdning. Varje cell väger över 50kg när den är fylld vilket ger en totalvikt på 1,2 ton. Dessa celler sitter i en speciellt framtagen lufttät behållare i rostfritt stål monterade i mitten av båten och ventilerade via rostfria rör genom taket.

Behållaren kan öppnas i badrummet för att fylla på med avjoniserat vatten, vilket måste göras var 6:e månad vid flitigt användande. Batterierna ger dig möjlighet att kryssa mellan 5 till 8 timmar vid 5 km / h vilket ger en räckvidd på upp till 40km. De tomma, dvs 50% urladdade batterierna kan laddas fullt inom 4 timmar. Om du kryssar under dagen kommer solfångarna och vindgeneratorerna att fylla på batterierna,
Laddningen kan naturligtvis skifta mycket, beroende på väder.

Dessutom kan en liten tyst reservgenerator monteras på akterdäck för akutladdning. Alla som har seglat i tex kanaler vet att att det är ganska orealistiskt att segla mycket mera än 40km under en dag.

Batteribanken kommer att fungera många år om det underhålls rätt, Batterierna är i grunden exakt samma som din bil , men nästan 20 gånger kraftigare. Med Litium batterier och bränsleceller som blir billigare och mer lättillgängliga, kommer du att kunna byta ut batteribanken efter ett par år mot något bättre.
Hybridskepp: Biteme, Adriana
 
Skicka gärna en fråga om ekologiskt boende på skepp, och glöm inte att besöka våra sponsorer.

Vill du ha en exakt beskrivning på hur skeppet bygggdes, med video, värdefulla tips och länkar, kontakta Dan Wahlin på dan@hybridships.co.uk
Hybridskepp