Elektrisk installation

Den elektriska installationen är mycket komplex och har genomförts enligt högsta säkerhetsstandard. Energin solpanelerna producerar matas via en Outback Flexmax 60 laddningsregulator till batteribanken. Laddningsregulatorn utvecklas och monteras i USA och är utan tvekan en av det bästa på marknaden. http://www.outbackpower.com/products/charge_controllers/flexmax/

Den likström som lagras (48V) i batteribanken omvandlas via en Studer Xtender x 8000-48 omriktare till 230 AC för hemmabruk. Omriktaren är byggd i Schweiz, och en av de mest sofistikerade och energieffektiva. Detta är den enda omriktaren på marknaden som omvandlar 7kW kontinuerligt, 8kW för 20min och 20kW i flera sekunder och har den högsta effektiviteten av rena sinus växelriktare, upp till 96%.
fakta: http://www.studer-inno.com/

Den tillgängliga elen tillåter att du kan laga mat med en elspis samt använda andra elektriska apparater.

Eftersom el används till varmvatten och matlagning finns det ingen anledning för gas installation.

Under vintermånaderna behöver du dock komplettera värmeproduktionen med den befintliga kaminen. Batteribanken ensam ger INTE tillräckligt med kraft för att helt slå på alla elektriska apparater på samma gång, att koka vatten är extremt energikrävande, en gasolspis är då att rekommendera.

Om du dock använder dig av landsström så finns det inget som hindrar dig att använda alla elektriska installationer/apparater på samma gång.

Under vintermånaderna förvärms vattnet till ca 20 ° i varmvattenberedaren och vid behov till hetvatten via en 6kW ZIP varmvattenberedare.
 
En del av energin från batterierna omvandlas till 12V med en Studer inverter för att driva friskvatten pumpen, duschpump och länspump.

Det finns en 16 A strandström säkring som lätt kan uppgraderas till 32 A.

Det finns också en Victron Skyller laddare för att justera laddningsströmmen vilket är särskilt användbart om du bara har lite ström tillgängligt. Till exempel om du kryssar och du har en generator igång för att ge dig lite extra körsträcka kan du använda Victron att mata motorn och batteriet och Studern för att  använda alla elektriska apparater ombord.

Under vintermånaderna kan du också använda Victron att fylla på dina batterier medan du använder Studer att invertera el för alla elektriska apparater. Studern kan också användas som en laddare men viktigare , du ladda eller invertera, därmed den komplicerade installationen.
Hybridskepp: Biteme, Adriana
 
Skicka gärna en fråga om ekologiskt boende på skepp, och glöm inte att besöka våra sponsorer.

Vill du ha en exakt beskrivning på hur skeppet bygggdes, med video, värdefulla tips och länkar, kontakta Dan Wahlin på dan@hybridships.co.uk
Hybridskepp