Historia

Neues Baue är tillverkad 2010-11 av en privatperson med stort intresse av modern teknologi implementerad i ekologiskt boende.

Han insåg vilka möjligheter som finns att använda teknologin för att skapa ett nytt sätt att leva och bo.

Att bo på vatten har alltid fascinerat människan, och nu ges helt nya möjligheter att leva ekologiskt med en ny frihet. Friheten att vakna på nya ställen, att slippa oroa sig för driftkostnader och miljön.

En revolution har startat!


Hybridskepp: Biteme, Adriana
 
Skicka gärna en fråga om ekologiskt boende på skepp, och glöm inte att besöka våra sponsorer.

Vill du ha en exakt beskrivning på hur skeppet bygggdes, med video, värdefulla tips och länkar, kontakta Dan Wahlin på dan@hybridships.co.uk
Hybridskepp