Kontakt

Dan Wahlin
Mobil 00447999010643
dan@hybridships.co.uk
Hybridskepp: Biteme, Adriana
 
Skicka gärna en fråga om ekologiskt boende på skepp, och glöm inte att besöka våra sponsorer.

Vill du ha en exakt beskrivning på hur skeppet bygggdes, med video, värdefulla tips och länkar, kontakta Dan Wahlin på dan@hybridships.co.uk
Hybridskepp