25m ² polykristallina solcellsmoduler varav 7m ² är på styrbordssidan, ger tillsammans  1.73kW, tillräckligt för att ge tillräckligt med el för en koldioxidneutral segling och boende.
Samtidigt producerar 2 vindgeneratorer max. 1200 W.


Under loppet av ett år producerar solcellerna ca 1400kWh ( i södra Sverige), gratis koldioxidneutral energi, vilket ger ca. 2000 km koldioxidneutral segling.

Ingen gas, diesel eller bensin behövs!

Du lagar mat och producerar värme med energi från solen! Systemet lagrar energi i en 1,2 ton batteribank (22 kWh).
 
Skicka gärna en fråga om ekologiskt boende på skepp, och glöm inte att besöka våra sponsorer.

Vill du ha en exakt beskrivning på hur skeppet bygggdes, med video, värdefulla tips och länkar, kontakta Dan Wahlin på dan@hybridships.co.uk
Hybridskepp